اخبار
1396/9/9 پنجشنبه
معاون اقتصادی: دستگاه های اجرائی موظف به استقرار میزخدمت هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع دستگاه های اجرائی موظف هستند نسبتب به استقرار میزخدمت در قالب میزالکترونیکی اقدام نمایند.
مجید محنائی افزود: میزخدمت الکترونیکی تحت عنوان سامانه ای الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل هوشمند با قابلیت های اطلاع رسانی شفاف عمل می کند.
وی اظهار داشت: از طریق میزخدمت الکترونیکی و میزخدمت حضوری مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، سئوالات متداول، مدت زمان انجام خدمت، هزینه های مورد  نیاز  برای دریافت خدمت، رویه ارائه شکایت، نحوه پیگیری و مسئول اصلی ارائه خدمت مشخص و ارتباط برقرار می شود.
به گفته وی، در این شرایط امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب فرم های الکترونیکی و بارگذاری و ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات مورد نیاز برای دریافت خدمت توسط ارباب رجوع میسر و قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی فراهم می شود.
معاون امور اقتصادی استانداری عنوان کرد: برای آن دسته از خدمات که به موجب قوانین و مقررات یا شرایط خاص خدمت، امکان ارائه در میزخدمت الکترونیکی را ندارند و بایستی به صورت حضوری ارائه شوند یا هنوز به صورت الکترونیکی پیاده سازی نشده اند، میز خدمت حضوری استقرار می یابد.
ج/238

کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری کهگیلویه و بویر احمد میباشد.

http://kb-p.ir/